SIA “Strogonovs”

Reģ. Nr. 40103234100, Marijas iela 8, Rīga, LV-1050, Latvija

privātuma politika attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību

 

Mūsu pienākums ir Jūs informēt, ka no 2018. gada 25. maija Latvijā tiek piemērota Vispārīgā datu aizsardzības regula (General Data Protection Regulation – GDPR), kas ir saistoša visiem pakalpojumu sniedzējiem gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā.

SIA „Strogonovs” apzinās savu atbildību un ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai izpildītu regulas prasības, līdz ar to Jums ir jāzin, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai Jūs būtu pārliecināti, ka Jūsu personas dati pie mums ir drošībā un tie tiek apstrādāti tikai saskaņā ar mērķi, kādam šie dati tika savākti.

 

Elektroniskā pieteikuma forma

Mūsu mājas lapā www.strogonovs.lv mēs esam izveidojuši pieteikuma formu, lai Jūs ātri un ērti varētu pieteikties salona apmeklējumam. Pieteikuma formā ir jāievada Jūsu vārds, mobilā telefona numurs, e-pasta adrese un apmeklējuma mērķis, lai mēs varētu rezervēt Jums laiku salona apmeklējumam un nepieciešamības gadījumā varētu pa e-pastu, telefoniski vai īsziņas veidā ar Jums sazināties un Jūs identificēt. Jūsu pieteikumu mēs saņemam e-pastā info@strogonovs.lv. Mēs apņemamies neizpaust e-pasta saturu un Jūsu personas datus trešajām personām. Mūsu mājas lapa un e-pasts glabājas serverī, kuru uztur uzņēmums SIA „Nano IT”, Reģ. Nr. 40003798684, Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063, Latvija. Šim uzņēmumam, saskaņā ar tā privātuma politiku, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un LR likumdošanu ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus.

 

Klienta anketa

Jums ir iespēja aizpildīt klienta anketu, lai steidzamos jautājumos mēs varētu ar Jums telefoniski vai īsziņas veidā sazināties, lai nosūtītu Jums uz e-pastu vai īsziņas veidā informatīvus paziņojumus un piedāvājumus, kā arī lai izsniegtu Jums klienta karti un Jūs identificētu.

Mēs arhivējam Jūsu iesniegto klientu anketu un uzglabājam to drošā un citiem nepieejamā vietā. Mēs apņemamies neizpaust trešajām personām klienta anektā Jūsu norādītos personas datus, ja Jūs tam neesat devuši rakstisku piekrišanu. Ja Jūs vēlēsieties, lai mēs pārtraucam Jūsu personas datu uzglabāšanu un lai mēs iznīcinām Jūsu klienta anketu, tad pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma mēs to izdarīsim.

 

Klientu datu bāze

Mēs, pamatojoties uz klienta anketā Jūsu norādītajiem personas datiem, iekļausim Jūs uzņēmuma elektroniskajā klientu datu bāzē. Mēs apņemamies neizpaust trešajām personām klientu datu bāzē ievadītos Jūsu personas datus, ja Jūs tam neesat devuši rakstisku piekrišanu. Klientu datu bāze tiek glabāta tikai uzņēmuma datoros un tā ir aizsargāta ar paroli. Ja Jūs vēlēsieties, lai mēs pārtraucam Jūsu personas datu uzglabāšanu un lai izdzēšam Jūsu personas datus no klientu datu bāzes, tad pēc Jūsu rakstiska pieprasījuma mēs to izdarīsim.

 

Klienta karte

Klienta karte nesatur Jūsu personas datus, līdz ar to tie nav nekādā veidā nolasāmi no klienta kartes. Vienīgais veids, kā mēs nosakām klienta kartes piederību, ir salīdzinot uz klienta kartes esošo numuru ar klienta anketā vai klientu datu bāzē norādīto klienta kartes numuru un Jūsu personas datiem. Nepieciešamības gadījumā, lai Jūs identificētu, mēs varam Jums lūgt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Ja Jums ir sabojāta, nozaudēta vai nozagta klienta karte, tad Jūs lūdzam nekavējoties mūs par to informēt.

 

Telefoniska saziņa

Klienta anketā Jūsu norādīto vārdu, uzvārdu, telefona vai mobilā telefona numuru mēs izmantosim, lai steidzamos jautājumos varētu ar Jums sazināties un identificēt. Telefonsarunas laikā mēs lūgsim Jums nosaukt savu vārdu un uzvārdu, lai mēs būtu droši, ka mēs esam sazvanījuši tieši Jūs.

 

Īsziņu sūtīšana

Mēs izsūtām informāciju par mūsu piedāvātajām atlaidēm, akcijām un jaunumiem īsziņas veidā uz Jūsu mobilā telefona numuru tikai tajā gadījumā, ja Jūs klienta anketā norādāt, ka vēlaties šādā veidā saņemt informāciju no mums. Steidzamos jautājumos, ja Jūs nav iespejams sazvanīt, mēs Jums nosūtīsim informatīva rakstura īsziņu. Jūs varat atteikties no piedāvājumu saņemšanas, nosūtot mums īsziņu.

 

E-pastu sūtīšana

Mēs e-pastu nosūtīšanu klientiem veicam ar tiešsaistes e-pasta mārketinga automatizācijas platformas MailChimp starpniecību. Ja Jūs norādāt, ka izvēlaties saņemt informāciju par mūsu piedāvātajām atlaidēm, akcijām un jaunumiem savā e-pastā, tad mēs MailChimp platformā ievadām Jūsu e-pasta adresi e-pastu saņēmēju sarakstā. MailChimp pakalpojumus nodrošina uzņēmums SIA „The Rocket Science Group”, kas atrodas 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, ASV. Līdz ar to saraksts, kurā ir iekļauta Jūsu e-pasta adrese, tiks nosūtīts šim uzņēmumam, kas apstrādās un uzglabās Jūsu e-pasta adresi, lai, izmantojot sīkdatņu uzglabāšanas un citas atsekošanas tehnoloģijas, novērotu vai Jūs atverat e-pastu, vai Jūs atverat e-pastā iekļautās interneta saites un vai Jūs pārsūtāt e-pastu, un kā arī lai sastādītu ziņojumus un statistiku ar mērķi, lai uzraudzītu, novērtētu un uzlabotu e-pasta kampaņu kvalitāti un efektivitāti. Šim uzņēmumam, saskaņā ar tā privātuma politiku, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un ASV likumdošanu ir pienākums aizsargāt Jūsu personas datus. Jums ir iespējams atteikties no turpmākas e-pastu saņemšanas un to var izdarīt saņemtajā e-pastā nospiežot uz saites „atteikties no šo e-pastu saņemšanas”.

 

Mūsu tiesības

Lai pildītu savu juridisko pienākumu, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

 

Jūsu tiesības

Jūs jebkurā laikā variet pārbaudīt Jūsu personas datus, pieprasīt Jūsu personas datu dzēšanu un citādi izmantot tiesības, kas noteiktas VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULĀ un LATVIJAS REPUBLIKAS LIKUMDOŠANĀ.